Lipno a Šumava

CHKO Šumava - CHKO Šumava

Národní park a CHKO Šumava představují spolu s Naturpark Bayerischer Wald nejrozsáhlejší chráněné území ve střední Evropě.


Důvodem ochrany jsou vysoké přírodní hodnoty tohoto území, které představuje mozaiku jedinečných a ohrožených ekosystémů, ve střední Evropě často ojedinělých. Patří k nim zejména rozlehlé komplexy rašelinišť, ato jak na náhorních plošinách centrální Šumavy, tak i v údolích horních toků Vltavy a Křemelné.Dále to jsou ledovcové kary s jezery a specifickou subalpínskou florou, která se uchovala v areálech národních památek tří jezer Plešné, Prášilské a Laka jako jediná svého druhu v Čechách.

CHKO Šumava - CHKO Šumava

Rozlehlá, modrá hladina mezi zalesněnými šumavskými svahy, to je Lipno, jehož voda přinesla zhruba před padesáti lety do tiché Vltavické brázdy zcela nový život. Od staré obce Lipno až po Novou Pec, vzdálenou asi 45 kilometrů, se v roce 1960 postupně rozlévalo nové jezero. Zajímavá je také historie dřevařské obce Lipno, která stála na žulovém lipenském zdvihu a dala jezeru jméno. Lipno leželo na strategickém místě už v době svého vzniku ve 13. století, protože bylo na rozhraní dvou zcela rozdílných krajin. U východního konce poklidné Vltavické brázdy s rozlehlými mokřady a houpavými rašeliništi a na západním začátku hlubokého údolí, jímž se řeka dravě hnala pod Čertovu stěnu.